ArCADia-TERMOCAD 10 – błąd dostępu do centralnego rejestru w Windows 7 / Windows 8/8.1

Program ArCADia-TERMOCAD 10 zgodnie ze specyfikacja nie wspiera starszych systemów Windows. Program owszem instaluje się i uruchamia na Windows 7 i 8, ale mogą zdarzyć się sytuacje w których pewne funkcjonalności programu nie działają poprawnie.

Jedną ze znanych takich sytuacji jest dostęp do wysyłki raportu do centralnego rejestru świadectw. Próba uruchomienia tej funkcjonalności powoduje błąd jak na poniższym zrzucie

Błąd TERMOCAD 10 wysyłka świadectwa, centralny rejestr, Windows 7

Rozwiązaniem tego problemu jest ponowna instalacja komponentu systemowego WebView2 Runtime. Należy pobrać plik instalacyjny z poniższego adresu i uruchomić instalację.

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703

Użytkownikom korzystającym ze starszych wersji systemu Windows chcemy przypomnieć, że Microsoft oficjalnie zakończył wsparcie dla tych systemów, nie są wiec wydawane poprawki i aktualizacje utrzymujące zgodność systemu z nowymi technologiami które wdraża Microsoft. W wyniku tego producentom oprogramowania trudno jest utrzymać jednoczesną zgodność aplikacji z systemami Windows 10/11 i starszymi wersjami. Z tego powodu również firma ArCADiasoft zakończyła wsparcie swoich produktów dla starszych systemów Windows.