ArCADia-TERMOCAD 10 – nowa wersja programu w ofercie INTERsoft

Udostępniliśmy kolejną, 10 wersję programów ArCADia-TERMOCAD uwzględniającą m.in.: sortowanie przegród, aktualizację bazy wskaźników emisji zanieczyszczeń, optymalizację działania modułu TERMOCADIA. Każdy z programów: ArCADia-TERMOCAD ŚCHE, ArCADia-TERMOCAD PCHE i ArCADia-TERMOCAD Audyt wzbogacony został o nową, dodatkową funkcjonalność opisaną poniżej.Nowa wersja programu ArCADia-TERMOCAD 10 nie jest bezpłatną aktualizacją w ramach dotychczasowej wersji 8/9. Ceny aktualizacji ArCADia-TERMOCAD z wersji 8/9 do wersji 10 są podane w sklepie internetowym na nasze stronie. W celu aktualizacji starszej wersji programu lub licencji rocznej ArCADia-TERMOCAD 8 lub 9 należy skontaktować się z Działem Sprzedaży. Klienci posiadający pakiet INTERsoft PARTER AUDYTOR aktualizacje otrzymują bezpłatnie.
Udostępnioną właśnie wersję 10 można zainstalować na tym samym stanowisku komputerowym obok poprzednich wersji programu ArCADia-TERMOCAD. Praca w nowej wersji bez licencji czyli w tzw. wersji trial jest dostępna przez okres 28 dni, pod warunkiem że program instalujemy na stanowisku pierwszy raz. Udostępniona wówczas funkcjonalność programu jest przeznaczona do testowania oprogramowania i należy pamięć o tworzeniu kopii zapasowych projektów wykonanych w poprzednich wersjach programu TERMOCAD, gdyż program dokonuje konwersji projektu i nie ma możliwości powrotu z jego danymi wstecz do starszej wersji.

Nowości i zmiany dla wszystkich wersji ArCADia-TERMOCAD 10

 • Przystosowano interfejs programu do wyższych rozdzielczości wyświetlacza, program ma poprawione skalowanie dla ekranów w systemach Windows 10 i 11.
 • Rozszerzono bibliotekę materiałów.
 • Zaktualizowano bazy wskaźników emisji zanieczyszczeń.
 • Dodano opcję wyłączenia raportu o błędach.
 • Usprawnione zostało odświeżanie wyników.
 • Dodano sortowanie przegród.
 • Zoptymalizowano działanie modułu TERMOCADIA.
 • Korekta wyznaczania wartości współczynnika wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu.

Silnik graficzny TERMOCADIA 4.5 oparty na ArCADia 14 umożliwia import rysunków w formacie DWG oraz import i eksport projektów systemu ArCADia BIM. Dzięki temu rozwiązaniu oprogramowanie do obliczeń energetycznych budynków jest jeszcze lepiej zintegrowane z naszym systemem projektowania ArCADia BIM, którego celem jest jak najlepsze wspieranie projektantów w pracy zgodnie z założeniami BIM (Building Information Modeling).

Zmiany w ArCADia-TERMOCAD ŚCHE

 • Wprowadzono poprawki w zakresie metodologii wg. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
  • Zmiana współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii wi dla energii elektrycznej z 3,0 na aktualny 2,5 (co Użytkownik poprzednich wersji musiał modyfikować ręcznie),
  • Wprowadzono nowy wzór świadectwa charakterystyki energetycznej na użytek podglądu. Zgodnie z rozporządzeniem świadectwo po wysłaniu do centralnego rejestru należy drukować bezpośrednio ze strony rejestru a nie z programu.
 • Zaktualizowano komunikację z centralnym rejestrem co usprawni proces wysyłania świadectwa do rejestru bezpośrednio z poziomu programu.
 • Dodano opcję ręcznego określenia wartości wymaganego współczynnika przenikania U w metodzie zużyciowej.
 • Rozszerzono funkcjonalność podglądu projektu budynku o dane z certyfikatu.

Chcesz się zapoznać z pełną funkcjonalnością i ceną programu ArCADia-TERMOCAD ŚCHE 10?
Przejdź do pełnego opisu w sklepie internetowym.

Zmiany w ArCADia-TERMOCAD PCHE

 • Rozszerzenie funkcjonalności podglądu projektu o dane z certyfikatu oraz analiz.

Chcesz się zapoznać z pełną funkcjonalnością i ceną programu ArCADia-TERMOCAD PCHE 10?
Przejdź do pełnego op
isu w sklepie internetowym.

Zmiany w ArCADia-TERMOCAD AUDYT

 • Nowy raport podsumowujący audyt energetyczny dla programu Czyste powietrze.
 • Dodano możliwość określenia urządzenia OZE w definicji systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej.
 • W raporcie audytu dodano rozdział ze zdjęciami umieszczonymi w projekcie.
 • Rozszerzenie funkcjonalności podglądu projektu o dane z audytu.
 • Korekta obliczeń kosztu podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Chcesz się zapoznać z pełną funkcjonalnością i ceną programu ArCADia-TERMOCAD Audyt 10?
Przejdź do pełnego opisu w sklepie internetowym.

ArCADia-TERMOCAD 10 – błąd dostępu do centralnego rejestru w Windows 7 / Windows 8/8.1

Program ArCADia-TERMOCAD 10 zgodnie ze specyfikacja nie wspiera starszych systemów Windows. Program owszem instaluje się i uruchamia na Windows 7 i 8, ale mogą zdarzyć się sytuacje w których pewne funkcjonalności programu nie działają poprawnie.

Jedną ze znanych takich sytuacji jest dostęp do wysyłki raportu do centralnego rejestru świadectw. Próba uruchomienia tej funkcjonalności powoduje błąd jak na poniższym zrzucie

Błąd TERMOCAD 10 wysyłka świadectwa, centralny rejestr, Windows 7

Rozwiązaniem tego problemu jest ponowna instalacja komponentu systemowego WebView2 Runtime. Należy pobrać plik instalacyjny z poniższego adresu i uruchomić instalację.

https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2124703

Użytkownikom korzystającym ze starszych wersji systemu Windows chcemy przypomnieć, że Microsoft oficjalnie zakończył wsparcie dla tych systemów, nie są wiec wydawane poprawki i aktualizacje utrzymujące zgodność systemu z nowymi technologiami które wdraża Microsoft. W wyniku tego producentom oprogramowania trudno jest utrzymać jednoczesną zgodność aplikacji z systemami Windows 10/11 i starszymi wersjami. Z tego powodu również firma ArCADiasoft zakończyła wsparcie swoich produktów dla starszych systemów Windows.