Czas na styropianowe płyty zespolone

Styropianowe płyty zespolone

W związku z niedawno wprowadzonymi zaostrzeniami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, warto zastanowić się nad nowoczesnymi rozwiązaniami, które pozwolą zbliżyć się do wymaganych standardów energetycznych. Na rynku dostępne są materiały o coraz lepszych parametrach. Hitem ostatnich lat, zwłaszcza na zachodzie, jest styropian szary (grafitowy) oraz zespolone płyty styropianowe (ZPS), zwane także płytami reżimowymi.

Nikogo nie powinno zdziwić, jeśli okaże się, że ZPS wyprą wkrótce styropian biały, tak jak robi to obecnie styropian grafitowy czy tzw. „dalmatyńczyk”. W Niemczech, Austrii czy Szwajcarii styropian szary i ZPS są już powszechnie stosowane. Od styropianu grafitowego płyty zespolone różnią się warstwą ochronną i nacięciami przeciwprężnymi. Płyty takie osiągają bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła λ, nawet rzędu 0,031 W/m·K. Warstwa ochronna wykonana z EPS, zastosowana na płycie szarej, chroni przed naprężeniami termicznymi, a nacięcia redukują możliwość występowania odkształceń, które mogłyby się pojawić na skutek dużych różnic temperatury. Te rozwiązania czynią zespolone płyty styropianowe materiałem niezwykle odpornym na destrukcyjne działanie czynników atmosferycznych i zwiększają żywotność takiej izolacji do przynajmniej 25-30 lat.

Oferując tak niski współczynnik λ = 0,031 W/m·K zespolone płyty styropianowe mogą okazać się ratunkiem w przypadku termomodernizacji budynków o wysokim zapotrzebowaniu energii i w związku z tym, w obliczu rosnącej presji redukowania strat ciepła, bez wątpienia warto mieć je na uwadze.

Audyt – zaawansowana edycja – docieplenie fragmentu przegrody

Audyt – zaawansowana edycja – docieplenie fragmentu przegrody

Ciekawa sytuacja występuje w przypadku, gdy przedmiotem audytu jest docieplenie tylko części wybranej przegrody. Aby przeanalizować wyniki obliczeń przyjmijmy jako przykład ściany zewnętrzne o łącznej powierzchni 246,63 m2. Jest to łączna powierzchnia przypadająca na dwie kondygnacje budynku. Natomiast docieplone będą tylko ściany na jednej kondygnacji, których powierzchnia wynosi 123,32 m2. Wykorzystując wzory na roczne zapotrzebowanie na ciepło i moc cieplną, podane w rozporządzeniu dotyczącym sporządzania audytów

fragm 01

wyniki byłyby następujące:

Przed modernizacją:

1

Po modernizacji:

2fragm

Uzyskany wynik po modernizacji nie jest wynikiem prawidłowym, gdyż ze względu na konstrukcję wzoru podanego w rozp. MIiR z 3.09.2015 r. uwzględnia on tylko straty ciepła przez docieplony fragment ściany, pomijając straty ciepła przez część przegrody pozostawioną bez docieplenia, czyli o gorszym współczynniku przenikania ciepła. Uzyskanie prawidłowego wyniku wymaga rozbudowania podanego wzoru o część uwzględniającą pozostały fragment przegrody o innym współczynniku U. W omawianym przykładzie właściwy wynik byłby taki:

3Analogiczny problem dotyczy obliczeń zapotrzebowania na moc cieplną.

Zapotrzebowanie na moc cieplną przed modernizacją:

4Po modernizacji źle:

5Po modernizacji poprawnie:

6W programie ArCADia-TERMO na szczęście jest sposób, aby to obejść. Mianowicie, aby uzyskać prawidłowy wynik należy w etapie Definicje przegród zdefiniować wybraną przegrodę dwukrotnie. Następnie w Stratach przez przenikanie należy właściwie zastosować oba warianty przegrody, z rozróżnieniem, które fragmenty będą podlegać termomodernizacji, a które nie.

fragm00

Wtedy w etapie Audyt – Ściany, stropy, stropodachy przegroda również pojawi się podwójnie i do modernizacji będzie można wskazać tylko jej jedną, wybraną część.

fragm0Przykład ten dowodzi, że Ustawodawca tworząc przepisy nie przewidział wszystkich możliwych przypadków. Widać to również na przykładzie kosztów energii. Sporządzając audyt wartości kosztów stałych, zmiennych i abonamentowych podaje się zgodnie ze stanem obecnym. Natomiast z ekonomicznego punktu widzenia wielce prawdopodobne jest to, że koszty będą zmieniać się w przyszłości. Tego jednak aktualne obliczenia audytu nie uwzględniają.