ArCADia-TERMOCAD 10 – nowa wersja programu w ofercie INTERsoft

Udostępniliśmy kolejną, 10 wersję programów ArCADia-TERMOCAD uwzględniającą m.in.: sortowanie przegród, aktualizację bazy wskaźników emisji zanieczyszczeń, optymalizację działania modułu TERMOCADIA. Każdy z programów: ArCADia-TERMOCAD ŚCHE, ArCADia-TERMOCAD PCHE i ArCADia-TERMOCAD Audyt wzbogacony został o nową, dodatkową funkcjonalność opisaną poniżej.Nowa wersja programu ArCADia-TERMOCAD 10 nie jest bezpłatną aktualizacją w ramach dotychczasowej wersji 8/9. Ceny aktualizacji ArCADia-TERMOCAD z wersji 8/9 do wersji 10 są podane w sklepie internetowym na nasze stronie. W celu aktualizacji starszej wersji programu lub licencji rocznej ArCADia-TERMOCAD 8 lub 9 należy skontaktować się z Działem Sprzedaży. Klienci posiadający pakiet INTERsoft PARTER AUDYTOR aktualizacje otrzymują bezpłatnie.
Udostępnioną właśnie wersję 10 można zainstalować na tym samym stanowisku komputerowym obok poprzednich wersji programu ArCADia-TERMOCAD. Praca w nowej wersji bez licencji czyli w tzw. wersji trial jest dostępna przez okres 28 dni, pod warunkiem że program instalujemy na stanowisku pierwszy raz. Udostępniona wówczas funkcjonalność programu jest przeznaczona do testowania oprogramowania i należy pamięć o tworzeniu kopii zapasowych projektów wykonanych w poprzednich wersjach programu TERMOCAD, gdyż program dokonuje konwersji projektu i nie ma możliwości powrotu z jego danymi wstecz do starszej wersji.

Nowości i zmiany dla wszystkich wersji ArCADia-TERMOCAD 10

 • Przystosowano interfejs programu do wyższych rozdzielczości wyświetlacza, program ma poprawione skalowanie dla ekranów w systemach Windows 10 i 11.
 • Rozszerzono bibliotekę materiałów.
 • Zaktualizowano bazy wskaźników emisji zanieczyszczeń.
 • Dodano opcję wyłączenia raportu o błędach.
 • Usprawnione zostało odświeżanie wyników.
 • Dodano sortowanie przegród.
 • Zoptymalizowano działanie modułu TERMOCADIA.
 • Korekta wyznaczania wartości współczynnika wykorzystania zysków ciepła w strefie ogrzewanej w n-tym miesiącu.

Silnik graficzny TERMOCADIA 4.5 oparty na ArCADia 14 umożliwia import rysunków w formacie DWG oraz import i eksport projektów systemu ArCADia BIM. Dzięki temu rozwiązaniu oprogramowanie do obliczeń energetycznych budynków jest jeszcze lepiej zintegrowane z naszym systemem projektowania ArCADia BIM, którego celem jest jak najlepsze wspieranie projektantów w pracy zgodnie z założeniami BIM (Building Information Modeling).

Zmiany w ArCADia-TERMOCAD ŚCHE

 • Wprowadzono poprawki w zakresie metodologii wg. rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
  • Zmiana współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nośnika energii wi dla energii elektrycznej z 3,0 na aktualny 2,5 (co Użytkownik poprzednich wersji musiał modyfikować ręcznie),
  • Wprowadzono nowy wzór świadectwa charakterystyki energetycznej na użytek podglądu. Zgodnie z rozporządzeniem świadectwo po wysłaniu do centralnego rejestru należy drukować bezpośrednio ze strony rejestru a nie z programu.
 • Zaktualizowano komunikację z centralnym rejestrem co usprawni proces wysyłania świadectwa do rejestru bezpośrednio z poziomu programu.
 • Dodano opcję ręcznego określenia wartości wymaganego współczynnika przenikania U w metodzie zużyciowej.
 • Rozszerzono funkcjonalność podglądu projektu budynku o dane z certyfikatu.

Chcesz się zapoznać z pełną funkcjonalnością i ceną programu ArCADia-TERMOCAD ŚCHE 10?
Przejdź do pełnego opisu w sklepie internetowym.

Zmiany w ArCADia-TERMOCAD PCHE

 • Rozszerzenie funkcjonalności podglądu projektu o dane z certyfikatu oraz analiz.

Chcesz się zapoznać z pełną funkcjonalnością i ceną programu ArCADia-TERMOCAD PCHE 10?
Przejdź do pełnego op
isu w sklepie internetowym.

Zmiany w ArCADia-TERMOCAD AUDYT

 • Nowy raport podsumowujący audyt energetyczny dla programu Czyste powietrze.
 • Dodano możliwość określenia urządzenia OZE w definicji systemu grzewczego oraz ciepłej wody użytkowej.
 • W raporcie audytu dodano rozdział ze zdjęciami umieszczonymi w projekcie.
 • Rozszerzenie funkcjonalności podglądu projektu o dane z audytu.
 • Korekta obliczeń kosztu podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Chcesz się zapoznać z pełną funkcjonalnością i ceną programu ArCADia-TERMOCAD Audyt 10?
Przejdź do pełnego opisu w sklepie internetowym.