Ręczna konfiguracja ustawień początkowych w programie ArCADia-TERMO

Ręczna konfiguracja ustawień początkowych w programie ArCADia-TERMO.

Zapewne większość użytkowników programu ArCADia-TERMO wie, że automatyczną konfigurację ustawień początkowych do obecnych przepisów można przeprowadzić klikając na wybrany temat w wysuwanym Panelu konfiguracyjnym.

Niestety, czasem istnieje konieczność ręcznego dostosowania obliczeń do naszych, niestandardowych wymagań.

Oto przykłady

1. Włączenie do obliczeń poszczególnych pomieszczeń (lub grup pomieszczeń)

Jeżeli użytkownik programu ArCADia-TERMO musi wykonać świadectwo lub charakterystykę energetyczną bardzo skomplikowanego budynku tzn. budynku, w którym znajduje się dużo pomieszczeń o nietypowym przeznaczeniu takich jak: zbiorniki wody deszczowej, akumulatorownie, rowerownie, pomieszczenia obsługi, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia obsługi i administracji budynku, sale konferencyjne, magazyny, kuchnie oraz pomieszczenia chodzone i niechłodzone wtedy włącznie etapu Straty ciepła, w którym można definiować poszczególne pomieszczenia jest bardzo pomocne.
Aby włączyć ten etap obliczeń należy przejść do etapu numer 1 o nazwie Wybór obliczeń i zaznaczyć pierwszy kwadracik, znajdujący się w górnej części okna programu ArCADia-TERMO, rys.1 (strzałka).

pomieszczenia
Rysunek 1. Opcje etapu Wybór obliczeń

2.Włączenie dodatkowych modułów
Obecnie  dostępne są 4 moduły obliczeń: Efektu ekologiczny (E),
Efektu ekonomicznego (F), Dobór grzejników (G) i Klimatyzacja (H), rys. 2. Włączenie lub wyłączenie dowolnego modułu polega na kliknięciu na dany przycisk. Zielone tło oznacza, że dany moduł jest włączony, a szare tło – wyłączony.

Zaleca się wyłączenie modułów, które nie są wymagane w danych w obliczeniach, ponieważ ich działanie może nieco spowalniać pracę programu ArCADia-TERMO, a także niepotrzebnie zachęcać do wprowadzania do nich danych przez użytkownika programu.

moduly
Rysunek 2. Moduły dostępne w pierwszym etapie programu ArCADia-TERMO

Uwaga 1
Częstym błędem popełnianym przez początkujących użytkowników, jest włącznie modułu Klimatyzacja po to, aby obliczyć zapotrzebowanie na chłód podczas wykonywania świadectwa lub charakterystyki energetycznej budynku. Dlatego należy podkreślić, że moduł Klimatyzacja przeznaczony jest tylko dla specjalistów zajmujących się zawodowo obliczaniem mocy do doboru urządzeń klimatyzacji.

Uwaga 2
Włączenie do obliczeń zapotrzebowania na chłód podczas wykonywania świadectwa lub charakterystyki energetycznej budynku może nastąpić tylko w etapie 3 Dane o budynku, po kliknięciu na przycisk Chłodzenie chlodzenie.

Domyślnie przycisk Chłodzenie jest wyłączony. Dodatkowo, wybranie dowolnego tematu na wysuwanym Panelu konfiguracyjnym powoduje również wyłączenie obliczeń zapotrzebowania energii na Chłód .

3. Włączenie zakupionej wersji programu

Aby włączyć zakupioną ( posiadającą aktualną licencję) wersję programu ARCADia-TERMO należy w pierwszym etapie kliknąć odpowiedni przycisk A, B, C lub D, rys. 3.

Wybranie wersji, na którą użytkownik nie posiada aktualnej licencji, spowoduje jej częściowe zablokowanie, uniemożliwiające wprowadzanie większości danych.

wersje
Rysunek 3. Przyciski pozwalające włączyć zakupioną wersję programu ArCADia-TERMO

4. Włączenie innych norm i rozporządzeń 
W przypadku chęci wykonania nietypowych obliczeń należy otworzyć zakładkę Wybór obliczeń , znajdującą się w menu Ustawienia -> Opcje. Dostępne (w kolorze niebieskim), będą tylko wybrane opcje, w zależności od zakupionej licencji programu ArCADia-TERMO.
Najmniej dostępnych opcji jest wersji LT, a najwięcej PRO.

ustawienia
Rysunek 4. Dostępne opcje w zakładce Wybór obliczeń

  

  1. Włącznie warunków technicznych WT 2017 i WT2021

 Jeżeli projektowany budynek ma spełniać przyszłe warunki techniczne WT 2017 lub WT2021, to wtedy należy wybrać z rozwijanej listy odpowiednią pozycję, rys. 5.

warunki_tech
Rysunek 5. Parametry podane w warunkach technicznych WT 2014/2017/2021

Jeżeli użytkownik pogubi się we własnych ustawieniach, to zawsze może przywrócić ustawienia domyślne, klikając na wybrany temat obliczeń, znajdujący się na wysuwanym Panelu konfiguracyjnym.

Odświeżanie wyników w programie ArCADia-TERMO

Odświeżanie wyników w programie ArCADia-TERMO

 

W tym artykule zostanie   opisaną opisane aspekty odświeżanie   podczas wykonywania: świadectwa energetycznego, analizy środowiskowo-ekonomicznej i audytu.

Odświeżanie wyników jest ważną opcją w każdym programie komputerowym.

Wbrew pozorom jest   to bardzo skomplikowana i złożona operacja od strony programowania, ponieważ dotyczy zarówno wyświetlanych wartości jak i grafiki, ale także wydajności komputera i jego oprogramowania (np. Windows).

Warto też zapamiętać, że każde odświeżenie wiąże się z ponownym przeliczeniem pewnej, wyraźnie określonej ilości danych.

Innym ważnym parametrem jest czas w jakim może nastąpić odświeżanie wyników. Od tego zależy sposób odświeżania. Wynika to z oczywistego faktu, że skomplikowane operacje matematyczno-graficzne rzadko trwają poniżej 1 sekundy. A taki to właśnie odstęp czasu uznawany jest umownie za maksymalny, podczas wprowadzania danych.

Z kolei oczekiwanie na wynik końcowy może trwać znacznie dłużej nawet kilka minut i jest to całkowicie akceptowalna sytuacja.

Dlatego, aby pogodzić te dwie sytuacje w programie ArCADia –TERMO zastosowano 2 metody odświeżania danych: częściowa i pełna.

I. Odświeżanie wyników podczas wykonywania charakterystyki lub świadectwa energetycznego

1. Metoda częściowa
Celem tej metody jest natychmiastowe i automatyczne wykonanie obliczeń wyników cząstkowych (pośrednich), obejmujących tylko stosunkowo niewielką ilość danych. Metoda ta jest bardzo szybka i polega na odświeżeniu przede wszystkim, widocznych tylko w bieżącym etapie obliczeń. Pozostałe wyniki, znajdujące się w innych etapach oraz wyniki końcowe nie są aktualizowane.

Dzięki temu, użytkownik może szybko wprowadzać dane, a potem przeprowadzać ich ewentualną korektę, nie tracąc czasu na czekanie, aż otrzyma końcowe wyniki.

Przykładem w programie ArCADia-TERMO jest etap IV Definicje przegród oraz etapy Strefy cieplne i Strefy chłodu, gdzie oczekiwanie na wyniki końcowe np. wartość wskaźnika EP, często byłoby zbędne, ponieważ i tak brakuje wszystkich  danych do końcowych obliczeń. Dlatego każdorazowe wykonywanie wszystkich obliczeń zajęłoby tylko niepotrzebnie czas i tak nieprowadząc do wyników końcowych.

2. Metoda pełna
Metoda ta wykonywana jest tylko „na żądanie”, po kliknięciu na przycisk Odśwież  g12_3_rys0  znajdujący się na górnym pasku okna programu (rys. 1)   lub na klawisz F5 (znajdujący się na górnym rzędzie  klawiszy na klawiaturze).

g12_3_rys1
Rysunek 1. Przycisk Odśwież (drugi od lewej strony) na górnym pasku okna  programu ArCADia-TERMO

Należy przypomnieć, że wyświetlane na podglądzie wartości EP dotyczy tylko całego budynku wielofunkcyjnych, a nie jego poszczególnych jego funkcji.

II. Odświeżanie danych i wyników w analizy środowiskowo-ekonomicznej

Działanie przycisku Odśwież (lub klawisza F5) zależy od włączonej lub wyłączonej opcji Pobierz dane z certyfikatu, w etapie Zużycie paliw.g12_3_rys2

  •  gdy opcja ta jest włączona, wtedy odświeżanie spowoduje wykasowanie danych wprowadzonych przez użytkownika i ich zastąpienie domyślnymi danymi dla systemów wprowadzonych w charakterystyce lub świadectwie energetycznym, ponieważ nastąpi powtórne przesłanie danych z certyfikatu ,
  • gdy opcja jest wyłączona, wtedy odświeżanie będzie dotyczyło tylko aktualnych danych pochodzących z certyfikatu lub wprowadzonych przez użytkownika. Żadne dane nie będą zmienione.

Dlatego po pierwszej modyfikacji danych (np. w etapie Zużycie paliw, czy Efekt ekologiczny) zawsze powinno się wyłączyć opcję Pobierz dane z certyfikatu, aby odświeżanie miało sens.

III. ODŚWIEŻANIE W AUDYCIE

Zastosowanie obu metod odświeżania nie dotyczy wyników końcowych w audycie energetycznym i remontowym w etapie Warianty termomodernizacyjne.

Powodem jest dość często dość długi czas obliczeń, szczególnie gdy liczba wprowadzonym pomieszczeń przekracza 100 lub zmodernizowano bardzo dużo typów przegród,

Aby program wygenerował lub odświeżył wyniki końcowe (czyli podał końcowe warianty) należy włączyć (zaznaczyć)  w etapie Warianty termomodernizacyjne opcję pokazaną na rysunku 2  albo jeżeli jest ona włączona to wyłączyć ją i zaraz włączyć ponownie.

g12_4_rys2
Rysunek 2. Opcja powodująca ponowne przeliczenie wszystkich wyników i wariantów w audycie.

Jeżeli zmiany dotyczą tylko danych znajdujących się w etapie Warianty termomodernizacyjne  np. pole Środki w własne inwestora, wtedy wystarczy kliknąć przycisk g12_4_rys1, natomiast gdy zmiany nastąpiły we wcześniejszych etapach wtedy zamiast przycisku Odśwież należy przejść do etapu Warianty termomodernizacyjne i w nim zaznaczyć opcję pokazaną na rysunku 2.

Podsumowanie
Jak można zauważyć, w programie ArCADia-TERMO zastosowano różne metody odświeżania danych i wyników, w zależności od rodzaju obliczeń oraz etapu na jakim są dane obliczenia.

Ale zawsze tak, aby czas odświeżania był jak najkrótszy. Jest to bardzo ważne podczas przeprowadzania symulacji obliczeń, gdy sprawdzamy wartości  tylko wyników cząstkowych lub tylko końcowych.

 

Licencje i wersje programu ArCADia-TERMO, czyli jak to działa?

Licencje i wersje programu ArCADia-TERMO, czyli jak to działa?

Wyjaśnienie sposobu licencjonowania programu ArCADia-TERMO wymaga przeczytania całego artykułu.

 Rozdział 1. Wersje i sposób numeracja programu ArCADia-TERMO.

1. Po pierwsze
Trzeba podkreślić, że fizycznie program ArCADia-TERMO jest jeden, niezależnie od posiadanej lub nieposiadanej licencji przez użytkownika. Oznacza to, że każdy kto ściąga z internetu, a potem instaluje na swoim komputerze program ArCADia-TERMO, nie będzie musiał później instalować innej wersji tylko dlatego, że ją właśnie zakupił.

Program można bezpłatnie pobrać ze strony www.intersoft.pl, przycisk Pobierz -> Aktualizacje i wersje demo -> Aktualizacje lub bezpośrednio ze strony linku:

http://www.intersoft.pl/index.php?pobierz=aktualizacje-nowe

Na stronie internetowej www.intersoft.pl dostępne są również wersje archiwalne programu ArCADia-TERMO.

2.Po drugie
Program ArCADia-TERMO posiada numer np. 6.0.1078, określający aktualny zakres obliczeń, norm i rozporządzeń oraz funkcjonalności jaką ma do dyspozycji użytkownik. Numer ten można sprawdzić klikając na menu Pomoc -> O programie

Obecnie tj. listopad 2014 r. ,w sprzedaży jest wersja 6.

Aktualizacje wersji 6 mogą mieć numery 6.0.XXXX, 6.1.YXYZ, 6.2.XXTX, 6.3.XWXP i jak dotąd, jest zasadą, że są one bezpłatne.

3.Po trzecie
W zależności od przeznaczenia program ArCADia-TERMO występuje w 5 wersjach, od najniższej do najwyższej:

a) Demonstracyjna (bezpłatna)
b) ArCADia-TERMO LT (płatna), czyli LIGHT
c) ArCADia-TERMO STD (płatna), czyli STANDARD
d) ArCADia-TERMO (płatna), czyli TERMO
e) ArCADia-TERMO PRO (płatna), czyli PRO

Wersja   Demonstracyjna jest bezpłatna i przez 30 dni od pierwszego dnia jej zainstalowania pozwala wykonywać wszystkie obliczenia jakie tylko są możliwe, ale bez licencji, czyli w celach niekomercyjnych, po to, aby przed zakupem użytkownik miał możliwość poznania działania programu i wszystkich jego możliwości.

Wersja   ArCADia-TERMO LT jest najtańsza i pozwala wykonywać świadectwa energetyczne budynków mieszkalnych i lokali mieszkalnych bez chłodzenia ( i bez oświetlenia).

Wersja ArCADia-TERMO STD jest bardziej rozszerzona niż ArCADia-TERMO LT i pozwala wykonywać świadectwa energetyczne kadego rodzaju budynku i lokalu np. biurowy, mieszkalny, produktcyjny itd. wraz z chłodzeniem i oświetleniem.

Wersja ArCADia-TERMO TERMO jest bardziej rozszerzona niż ArCADia-TERMO STD i pozwala wykonywać nie tylko świadectwa energetyczne każdego rodzaju budynku i lokalu, ale także charakterystykę energetyczną każdego budynku np. biurowy, mieszkalny, produkcyjny itd. wraz z chłodzeniem i oświetleniem.

Wersja ArCADia-TERMO PRO jest bardziej rozszerzona niż ArCADia-TERMO i jest najdroższa. Pozwala wykonywać nie tylko świadectwa energetyczne oraz charakterystykę energetyczną budynku, ale także audyty energetyczny i audyt remontowy.

Warto podkreślić, że zakup wersji wyższej pozwala na wykonywania obliczeń we wszystkich niższych wersjach.

Przykład 1
|Po zakupieniu wybranej ( płatnej) wersji programu, użytkownik otrzymuje (oprócz licencji w formie papierowej, potwierdzającej zakupienie modułu) na adres e-mail swojej poczty internetowej, specjalny plik licencyjny, który powinien zainstalować na swoim komputerze. Plik licencyjny może zawierać od jednej do 4 licencji i zależy to od zakupionej wersji.

Przykład 2
Jedna licencja jest tylko w przypadku zakupu tylko wersji ArCADia-TERMO LT. A cztery licencje dla wersji ArCADia-TERMO PRO. Oznacza, to że użytkownik może w sposób legalny wykonywać obliczenia także na niższych wersjach.

Oczywiście, nie można wykonywać obliczeń, na wersji wyższej niż zakupiona. I dlatego, po okresie 30 dni od pierwszej instalacji oraz po przełączeniu się na wyższą wersję niż zakupiona, użytkownik nie będzie mógł wprowadzać danych, ponieważ zostanie wyświetlony komunikat- Wersja niekomercyjna , a pola edycyjne zostaną zablokowane. Chociaż można będzie bez problemu w tej wyższej wersji wczytać dowolny plik .thb z danymi, ale tylko do odczytu.

  1. Po czwarte
    Do każdej płatnej wersji można dokupić oddzielnie dodatkowy moduł, taki jak:

Efekt ekologiczny, Efekt ekonomiczny, Dobór grzejników oraz Klimatyzacja, rysunek poniżej:
5_11_moduly

 

Uruchomienie lub wyłączenie dodatkowych modułów polega na kliknięciu wybranego przycisku.

Jednoczesny zakup modułów Efekt ekologiczny oraz Efekt ekonomiczny pozwala wykonywać Analizę środowiskowo-ekonomiczną, dołączaną, jako niezależne opracowanie,   do projektu budowlanego.

Moduł Dobór grzejników jest przeznaczony głównie dla instalatorów grzejników, a Klimatyzacja – dla instalatorów systemu klimatyzacji.

Po zakupieniu każdego dodatkowego modułu użytkownik otrzymuje (oprócz licencji w formie papierowej, potwierdzającej zakupienie modułu) na adres e-mail swojej poczty internetowej, dodatkowy plik licencyjny, który powinien zainstalować tylko na jednym komputerze.

  1. Po piąte
    Wersja ArCADia-TERMO 6 posiada specjalny wysuwany panel (rysunek poniżej) pozwalający automatycznie skonfigurować i zoptymalizować program do zakresu obliczeń oraz wyświetla zakupione przez użytkownika licencje oraz podaje informacje jakie moduły działają wersji demonstracyjnej lub w ograniczonym zakresie. Szczególnie początkujący lub średnio zaawansowani użytkownicy powinni z niego korzystać.

 Zielony_przycisk

 6.Po szóste
Użytkownik powinien wybrać i kupić tę wersję, która mu najbardziej odpowiada, pomiętając, że może ją w przyszłości aktualizować i rozszerzać.

Zakup programu daje prawo do bezterminowego użytkowania programu ArCADia-TERMO tylko przez jego właściciela (firmę) i tylko na jednym stanowisku komputerowym. Nie ma wersji sieciowej i wielostanowiskowej.

W przypadku zmiany (lub awarii) komputera, użytkownik powinien odinstalować usunąć licencje z Menadżera licencji i zainstalować je na innym komputerze.

Po usunięciu licencji program ArCADiaTERMO zaczyna automatycznie działać w wersji demonstracyjnej.

W przypadku zagubienia pliku licencji istnieje możliwość jej bezpłatnego lub płatnego odtworzenia.

ArCADia-TERMO 6 – Nowość – Panel konfiguracyjny

Nowość – Panel konfiguracyjny, czyli to co lubię najbardziej

Program ArCADia-TERMO 6 został zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownicy wszyscy mogli korzystać z niego bez problemów.

Ponieważ od w dnia 3 października 2014 r. weszło w życie rozporządzenie MIiR dotyczące nowej metodologii wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej dlatego program ArCADia- TERMO musiał się zostać odpowiednio przystosowany. Wymagało to nie tylko wprowadzenia dużych zmian w zakresie obliczeń, ale także w zakresie wprowadzania danych. Kolejnym aspektem było umożliwienie odczytu plików pochodzących ze starszej wersji oraz aktualizacja danych w audycie energetycznym i remontowym dostosowując je do nowego rozporządzenia z oraz warunków technicznych WT 2014.

Kilka zmian wprowadzono również w analizie środowiskowo-ekonomicznej.

W ten sposób powstała wielka ilość możliwości wyboru norm, rozporządzeń, warunków technicznych oraz włączenia dodatkowych modułów (Efekty ekologiczne i ekonomiczne, Dobór grzejników i Klimatyzacja). Spowodowało to konieczność zautomatyzowania konfiguracji programu ARCAdia-TERMO 6. W tym właśnie celu dodano specjalny, wysuwany Panel konfiguracyjny, zapewniający natychmiastową konfigurację i optymalizację klikniętych obliczeń, tak aby jak najmniejszym nakładem sił można było wykonać obliczenia zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

Chociaż Panel ten (rys.1), przeznaczony jest szczególnie dla nowych użytkowników, niemających jeszcze wystarczającego doświadczenia lub dla użytkowników nieposiadających wystarczającej wiedzy teoretycznej w zakresie interpretacji nowej metodologii, to jednak ja sam używam go bardzo często – za każdym razem gdy mam wykonać wymienione na liście obliczenia. Po to, aby się nie tracić czas na wyłącznie zbędnych etapów oraz właściwą konfiguracją programu np. przy konwersji z wersji 5.3 do 6.0, albo w celu ustawienia domyślnych przepisów prawa.

Panel_wysuwany
Rysunek 1. Panel konfiguracyjny. Wybór obliczeń świadectwa
charakterystyki energetycznej (strzałka)

Po wybraniu odpowiedniego tematu przez użytkownika:
1) nastąpi optymalizacja ilości etapów, które należy wykonać. Na przykład zamiast włączonych 28 etapów program pokaże tylko 10 niezbędnych etapów,
2) zostaną ustawione tylko te normy, rozporządzenia i obliczenia, które są prawidłowe dla obecnych przepisów prawnych,
3) na końcu nastąpi pominięcie etapu 1 i przejście od razu do etapu 2.

Oczywiście, użytkownik może zawsze wybrać indywidualne ustawienia w etapie pierwszym.

Oprócz automatycznej konfiguracji użytkownik może zobaczyć jakie moduły są dla niego w pełni dostępne, a jakie tylko w ograniczonym zakresie.

Znaczniki w kolorze zielonym oznaczają, ze użytkownik posiada zakupione licencje do tych obliczeń i może wykonywać obliczenia dla celów komercyjnych; pozostałem kolory – że wybrane obliczenia dostępne są tylko w celach demonstracyjnych lub w niepełnym zakresie.

Na zakończenie należy przypomnieć, że dostęp do wysuwanego Panelu jest zawsze i polega na kliknięciu zielonego prostokątnego przycisku znajdującego się przy lewej krawędzi okna programu, rys. 2.

Zielony_przycisk
Rysunek 2. Położenie zielonego przycisku do wysunięcia Panelu konfiguracyjnego ( czarna strzałka)

 

 

ArCADia-TERMO 6 – Obliczenia wg rozporządzenia MIiR z dn. 3 czerwca 2014 r.

ArCADia-TERMO 6 – Obliczenia wg rozporządzenia MIiR z dn. 3 czerwca 2014 r.

 

Kilka dni temu firma INTERsoft z Łodzi wydała pod koniec września 2014r. nową wersję programu ArCADia-TERMO 6.0.

Tak więc od dnia 3 października 2014, czyli od momentu wejścia w życie nowego rozporządzenia MIiR z 3 czerwca 2014 r. Ministra Inrastruktury i Rozwoju wszyscy użytkownicy programu ArCADia-TERMO 6.0 mogą wykonywać projektowaną charakterystykę oraz świadectwa charakterystyki energetycznej dowolnych budynków jedno- wielofunkcyjnych.

Nowa wersja ma elegancki, stonowany wygląd, ergonomiczną obsługę oraz jeszcze większą funkcjonalność, dzięki której można wykonywać obliczenia zarówno wg dawnej ( z dn. 6.11.0208 r.) metodologii jak i nowej, i to wg WT 2008 i WT 2014 oraz wg wielu różnych norm.

Rys_9f_TERMO_6

Rysunek 1. Strona startowa programu ArCADia-TERMO 6.0

Dobra informacja

Dla początkujących lub mało zaawansowanych użytkowników został przygotowany specjalny wysuwany panel, automatycznie konfigurujący ustawienia programu do wybranego zakresu obliczeń. Jest to super ułatwienie, z którego zawsze można skorzystać, gdy się niechcąco ”nabałagani” w ustawieniach. Wtedy wystarczy nacisnąć dany temat np. Świadectwa charakterystyki energetycznej i spokojnie, bez problemu rozpocząć lub kontynuować obliczenia. Program sam okresli ilość etapów i wybierze normy oraz rozporządzenia, zgodnie z obecnymi przepisami prawa.

Osoby zaawansowane lub instalatorzy mogą indywidualnie skofigurować program wybierając polecenia z menu -> Ustawienia-> Opcje –> zakładka Wybór obliczeń.

A gdy zmienią zdanie, wtedy zawsze mają do dyspozycji wysuwany panel.

Rys_9f_panel_6

Rysunek 2. Wysuwany panel.

Nowością jest też podgląd raportów przed wydrukiem. Można nie tylko przeglądać wszystkie raporty, ale także zmienić ich zawartość, powiększać i bezpośrednio wydrukować, albo zapisać w pliku PDF lub RTF.

Podsumowanie

Nowa wersja program ArCADia-TERMO 6.0 jest warta polecenia wszystkim dotychczasowym i przyszłym użytkownikom ze względu na bezkonkurencyjną szybkość i funkcjonalność.

W przyszłym roku planujemy wprowadzić wiele bardzo interesujących zmian, ale na razie niech pozostanie to tajemnicą.