Dach płaski wykonany z przezroczystego poliwęglanu komorowego w programie ArCADia-TERMO

Dach płaski wykonany z przezroczystego poliwęglanu komorowego w programie ArCADia-TERMO

Ostatnio pojawiło się następujące pytanie od użytkownika programu ArCADia-TERMO:

W jaki sposób należy zdefiniować przegrodę pełniącą funkcje dachu o wymiarach zewnętrznych  10m x 10m w pomieszczeniu laboratorium , całkowicie wykonaną z przezroczystego poliwęglanu komorowego o grubości 25 mm.

Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna, choć wymaga uwzględnienia wielu czynników.

Jeżeli dach jest wykonany z przezroczystego (przeziernego) z tworzywa sztucznego jaki jest poliwęglan komorowy, to nie jest to przegroda typu Dach czy Stropodach, ale Okno połaciowe (dachowe) i w taki właśnie sposób należy je potraktować w etapie IV Definicje przegród.

Ale na tym nie koniec, ponieważ temperatura pomieszczenia laboratoryjnego wynosi 20 stopni dlatego maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla tego okna może wynosić  U=1,5 W/(m2 * K), co oznacza, że okno to musi mieć wewnątrz co najmniej 5  warstw, postaci (równoległych kanałów) powietrza. Należy jeszcze obliczyć współczynnik C ( udział powierzchni przeszklonej do całej powierzchni otworu okiennego), który  w zależności od sposobu mocowania okna oraz wielkości jego powierzchni z reguły wynosi  od  0,90 do 0,95. Trzeba też podać kąt nachylenia okna do poziomu alfa wynoszący 0 stopni.

Z treści pytania wynika też, że  okno dachowe stanowi znaczną część, albo nawet całą powierzchnię dachu. Nie jest to więc okno wymienne, dlatego nie ma potrzeby podawania wymiarów podczas definiowania tej przegrody. Oznacza to, że opcja Przegroda z zadanymi wymiarami nie powinna być  zaznaczona, rys. 1. Choć oczywiście, jej zaznaczenie nie byłoby błędem, ale byłoby to mało elastyczne i nieeleganckie rozwiązanie.

1_Okno_0
Na rysunku 1.  Opcja Przegroda z zadanymi wymiarami

Na rysunku 2 przedstawiono przykład definicji omawianego okna.

1_Okno_1
Rysunek 2. Przykład niewymiennego definiowania okna połaciowego

W etapie Straty ciepła lub Strefy ciepła wprowadzić  do zakładki Straty przez przenikanie  niewymiennego okna połaciowe powinno się je wprowadzić używając przycisku Dodaj przegrodę , rysunek 3.

1_Okno_2
Rysunek 3. Niewymienne okno połaciowe dodane w zakładce Straty przez przenikanie

 Podsumowanie

Przy określaniu  typ przegrody sugerowanie się jej nazwą może być mylące, ponieważ o typie przegrody decydują  jej właściwości oraz położenie w budynku. Innym przykładem są drzwi balkonowe, które są faktycznie oknem, a nie drzwiami.

Poliwęglan komorowy jako pokrycie dachowego jest bardzo lekkim, odpornym na warunki środowiskowe i łatwym do kształtowania materiałem. Jeżeli zastosowany ma być w pomieszczeniach ogrzewanych to  liczba kanałów usytuowanych poziomo musi wynosić  minimum 5, aby współ. U był mniejszy lub równy 1,50  W/(m2 * K).

Dachy odwrócone

Dachy odwrócone

Dachy odwrócone określają poziome lub pochyłe przegrody, w których warstwa hydroizolacyjna znajduje się pod warstwą izolacji termicznej.

Są to wszelkiego rodzaju podjazdy, chodniki, tarasy, połacie dachowe znajdujące się nad pomieszczeniami o regulowanej temperaturze – ogrzewane lub chłodzone, w centrach miast.

Takie rozwiązania najczęściej stosuje się projektując wjazdy do podziemnych parkingów (hotele, biurowce, galerie handlowe, duże hale zakładów przemysłowych), powierzchnie rekreacyjne (zielone dachy) nad ostatnimi kondygnacjami budynków w centrach dużych miast, gdzie ilość miejsc parkingowych albo miejsc do wypoczynku jest mocno ograniczona.

Warto zauważyć, że pond 80% dachów zielonych to dachy płaskie, najczęściej użytkowe gdy są w miastach lub nieużytkowe gdy dotyczą hal przemysłowych.

Natomiast na terenach wiejskich i górzystych o dużej ilości opadów dachy zielone oprócz izolowania termicznego pełnią też funkcję krajobrazową, np. na Wyspach Owczych, Islandii, Szwajcarii.

Poszczególne warstwy układa się jedne na drugich bez mocowania, pamiętając aby kąt nachylenia nie był większy niż 5 stopni. Aby zabezpieczyć membranę hydrofobowa bez wiatrem całą konstrukcję obciążą się dodatkowo kruszywem (beton, żwir) lub roślinnością w przypadku połaci dachowych.

Jednak dla gdy połacie dachowe nie będę użytkowane wtedy kąt nachylenia połaci dachowych może większy niż 5 stopni i wtedy trzeba zastosować odpowiednie ograniczenia i mocowania, aby warstwy dachu się nie przesunęły.

Zasadniczo występują trzy typy dachów odwróconych. Pierwsze dwa typy dotyczą pomieszczeń ogrzewanych, a typ trzeci – nieogrzewanych:

  1. dach z membraną hydroizolacyjną poniżej warstwy izolacji termicznej
  2. dach z membraną hydroizolacyjną powyżej warstwy izolacji termicznej
  3. dach z membraną hydroizolacyjną bez warstwy izolacji termicznej

Z punktu widzenia obliczeń cieplnych (załącznik D normy EN ISO 6946:2007) podany algorytm obliczeń poprawki Delta Ur = p * f * x * (R1/RTH) 2   ma zastosowanie tylko do typu 2, który zastanie zamieszczony na blogu na początku maju br.

Obecnie koszt wykonania płaskiego dachu zielonego na budynkach nieznacznie przekracza koszt standardowego dachu. Dodatkowym atutem są mniejsze opłaty z tytułu odprowadzania wody opadowej do kanalizacji i znaczne obniżenie kosztów ogrzewania i chłodzenia budynku. Po z tym trwałość takiego dachu jest bardzo długa i wynosi > 50 lat, przy odpowiedniej (ale nie drogiej) corocznej konserwacji. Ważnym czynnikiem zachęcającym do projektowania tego rodzaju budownictwa jest coraz wyższa jakość materiałów izolacyjnych oraz coraz niższy ich koszt.

Na Zachodzie Europy , Szwajcarii inwestorzy mogą liczyć na dofinansowanie kosztów montażu dachów zielonych dzięki specjalnym funduszom. Szkoda, że nadal w Polsce przepisy prawa jeszcze w niewystarczającym stopniu zachęcają do tego przedsięwzięć.

Na szczęście nowe warunki technicznej WT 2014 i  w kolejnych latach, zaostrzając wymagania cieplne, niejako wymuszają szukanie nowych rozwiązań ograniczających zużycie energii, a tym samym na rozwód budownictwa ekologicznego, którego elementem powoli stają się zielone dachy. Nie bez znaczenia jest też bardzo korzystny wpływ dachów zielonych do środowisko i jego klimat (wilgotność, zapach, czystość powietrza) w centrach miast, po za tym czas budowy drogich i nieekonomicznych budynków już minął i na szczęście nie wróci.

Źródła:
Dachy balastowe – system z warstwą obciążającą. http://www.dachgam.com.pl/gfx/rdachy_b.html

Dach zielony – skuteczna metoda zabezpieczenia pokryć
http://konsbud.com/zdaniem-ekspertow/dach-zielony-skuteczna-metoda-zabezpieczenia-pokryc-hydroizolacyjnych.html