Poradnik do świadectw energetycznych 2015 – Nowe wydanie!

Poradnik do świadectw energetycznych

2015 – Nowe wydanie!

 

W drugiej połowie czerwca 2015 r. firma INTERsoft wydała nową pozycje książkową, jaką jest Poradnik do świadectw energetycznych pod tytułem Podstawy teoretyczne i praktyka – wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej NOWE WYDANIE, oparty o najnowsze, obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.

Jest to pierwsza i jak dotąd jedyna pozycja na rynku wydawniczym, tak szczegółowo opisująca zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej najważniejsze zagadnienia dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej oraz charakterystyki energetycznej projektowanych budynków w zakresie obliczenia wskaźnika energii pierwotnej EP.

Poradnik ten przeznaczony jest dla nie tylko dla osób posiadających uprawnienia w zakresie wykonywania świadectw energetycznych, ale także dla:

  1. studentów wydziałów Budownictwa i pokrewnych, na których jest specjalizacja z zakresu praktycznego zastosowania odnawialnych źródeł energii oraz projektowania budownictwa energooszczędnego,
  2. studentów studiów podyplomowych, w celu otrzymania uprawnień do wykonywania świadectw energetycznych,
  3. osób wykonujących projektowane charakterystyki energetyczne budynków w programie ArCADia-TERMO od wersji 6.0,
  4. a także dla wszystkich użytkowników programie ArCADia-TERMO , którzy chcą dobrze poznać najnowszą wersję tego programu, co z pewnością będzie bardzo przydatne podczas wykonywania innych obliczeń cieplnych dla potrzeb audytów.

Poradnik ten liczy około 450 stron i składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, rys. 1.

Okladka_j

Rysunek 1. Nowe wydanie poradnika do świadectw energetycznych- wydane przez firmę INTERsoft w czerwcu 2015 r.

 

CZEŚĆ TEORETYCZNA

Pierwsza (teoretyczna) część została napisana przez znane autorytety naukowe w dziedzinie fizyki budowli oraz instalacji ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, chłodzenia i oświetlenia. Zawiera ona opisy, definicje, schematy, tabele, wzory, ważne parametry, obliczenia, przepisy prawne oraz przykłady najważniejszych obliczeń wykonanych wg norm oraz w programie ArCADia-TERMO, upewniające czytelnika, że program ma pełen zastosowanie podczas wykonywania świadectw energetycznych.

 

CZEŚĆ PRAKTYCZNA

Druga, praktyczna część została napisana przez firmę INTERsoft, która w 2010 roku otrzymała za program ArCADia-TERMO PRO Złoty Medal na Tarach Poznańskich oraz w tym samym roku wydała Poradnik do Świadectw energetycznych, ale wg metodologii z 11 listopada 2008 roku.

W części praktycznej nowego poradnika opisano dokładnie obsługę, działanie oraz konfigurację programu ArCADia-TERMO oraz podano 4 przykłady świadectw energetycznych, w tym jedno świadectwo, wykonane metodą zużyciową. Pierwszy i czwarty przykład dotyczy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, drugi – nowoczesnego budynku biurowego, a trzeci – dwufunkcyjnego budynku magazynowo-biurowego.

Wykonanie świadectw oraz obliczenia zostało pokazane krok-po-kroku z komentarzami, aby każdy nawet początkujący użytkownik nie miał problemów z samodzielnym zrozumieniem i wykonaniem zaprezentowanych przykładów.

Dodatkowo został opisany m.in. sposób automatycznego przesłania danych ( z wykonanego przez użytkownika w programie ArCADia-TERMO) świadectwa energetycznego do bazy Charakterystyki Energetycznej budynków, znajdującej się na stronę ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

 Podsumowanie

  1. Obecne wydanie Poradnika stanowi jedyne na polskim rynku całościowe opracowanie zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej wykonywanie świadectw energetycznych,
  2. Poradnik można zamówić lub nabyć bezpośrednio w fimie INTERsoft w Łodzi, adres strony internetowej: www.intersoft.pl . Cena Poradnika nie jest wygórowana.
  3. Poradnik wydany w 2010 roku jest obecnie nieaktualny i nie może być pomocny przy wykonywaniu świadectw wg rozp. MI z dnia 27.02.2015 r. Były aż 3 wydania, które zostały bez problemu sprzedane.

 

 

Nowe wydanie Poradnika do świadectw charakterystyki energetycznej

Wkrótce nastąpi nowe wydanie Poradnika do świadectw charakterystyki energetycznej, przygotowanego przez firmę INTERsoft z Łodzi.

Nastąpi to prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia tego roku.
Pierwsze wydanie rozeszło się bez problemu nie tylko wśród osób mających uprawnienia do wykonywania świadectw energetycznych, ale także studentów studiów stacjonarnych, podyplomowych i zaocznych wszystkich wydziałów budownictwa na większości polskich uczelni technicznych.

Poradnik powinni też nabyć pracownicy biur projektowych, wykonujący projektowane charakterystyki energetyczne (do pozwolenia na budowę), ponieważ wszystkie opisane zagadnienia dotyczą w całości również tego rodzaju obliczeń.
Tak jak poprzednio, Poradnik został napisany we współpracy z Politechniką Łódzką ( Wydziały Budownictwa i Architektury). Część teoretyczna została napisana przez profesorów i doktorów tej uczelni, którzy są autorytetami w tej dziedzinie, a cześć praktyczna – przez firmę INTERsoft.

Dzięki ponad rocznemu, czynnemu uczestniczeniu i zaangażowaniu w cały proces konsultacji społecznych między innymi nad projektami rozporządzenia z dnia 3.6.2014 r. oraz projektem nowego rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2014 r. (opublikowanego w dniu 7 stycznia 2015 r.), polegającemu na zgłoszeniu szeregu uwag i sugestii, z których zdecydowana większość została uwzględniona, czytelnicy otrzymają aktualne informacje na temat najnowszych przepisów i poprawek jakie wkrótce będą obowiązywać. Będą to między innymi nowe wzory świadectw energetycznych, poprawiony wzór obliczeń Uoze i zużycia gazu ziemnego w metodzie zużyciowej.

Wszystkie rozdziały zawierają liczne rysunki, tabele oraz praktyczne zastosowanie wzorów podanych w wymienionych na początku rozporządzeniach oraz normach.
Całość Poradnika liczy koło 450 stron.

Część teoretyczna obejmuje wszystkie zagadnienia związane z metodologią, takie jak ogrzewanie, wentylacja, ciepła woda użytkowa, chłodzenie i oświetlenie, a część praktyczna – 3 przykłady jedno i dwufunkcyjnych budynków, takich jak domek jednorodzinny, nowoczesny budynek biurowy z chłodzeniem i budynek magazynowo-biurowy.

Podano wiele praktycznych uwag i konkretnych przykładów, pozwalających lepiej zrozumieć nową ideę wykonywanych obliczeń. Opisane są też są elementy metody zużyciowej, która z pewnością będzie coraz częściej wykorzystywana w praktyce oraz zagadnienia dotyczące weryfikacji świadectw energetycznych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
W każdym przykładzie znajduje się bardzo dokładny opis budynku wraz z widokami, zrzutami oraz przekrojami kondygnacji. Dodatkowe tabele, rysunki i komentarze pozwolą czytelnikom wykonać te same obliczenia krok po kroku, co znacznie ułatwi zrozumienie, tych niełatwych zagadnień.

Przy okazji czytelnik może dokładnie poznać zaawansowaną obsługę i możliwości programu w zakresie wykonywania świadectw energetycznych, co jest szczególnie ważne dla osób, które po raz pierwszy mają do czynienia z programem ARCADia -TERMO.

Na rysunku 1 przedstawiono poprzednie wydanie Poradnika (już niedostępne w sprzedaży). Rozmiar (liczba stron) i forma wydania najnowszego wydania będą bardzo podobne.

Poradnik
Rysunek 1. Poprzednie wydanie Poradnika
Sądzę, że cena Poradnika będzie, tak jak poprzednio, przystępna dla każdego, a być może stali klienci będą mogli liczyć na promocje lub przedpłaty (jeżeli będą), z których zawsze warto skorzystać! J

Więcej informacji na ten temat zostanie wkrótce udostępnionych na stronie www.intersoft.pl