Nowość!!! ArCADia-TERMOCAD & TERMOCADIA 2w1

Nowości w ArCADia-TERMOCAD

ArCADia-TERMO w nowej wersji 7 zmieniła się w ArCADia-TERMOCAD. Od tej chwili program posiada bowiem zintegrowany edytor graficzny TERMOCADIA, z wybranymi funkcjonalnościami nakładki ArCADia-ARCHITEKTURA. Edytor pozwala tworzyć graficznie model budynku, który następnie jest wykorzystywany do obliczeń cieplnych, a także może być wykorzystany do dalszej pracy w systemie ArCADia BIM, np. przez projektantów instalacji.

Nowościami w ArCADia-TERMOCAD 7 są:

– wersja 64-bitowa zapewniająca większą wydajność aplikacji i współpracę z 64-bitowym systemem ArCADia BIM,

– wbudowany edytor graficzny TERMOCADIA,

– wbudowany edytor tekstowy ArCADia-TEXT,

– w wersji PRO wsparcie obliczeń audytów efektywności energetycznej, z możliwością uwzględnienia modernizacji oświetlenia,

– nowy raport „zestawienie przegród” z podziałem przegród na typy, kondygnacje, z podanymi ich powierzchniami i orientacjami względem stron świata,

– możliwość zapisu świadectw energetycznych do plików w formacie XML, które można wczytać do centralnego rejestru,

– nowa precyzyjna mapa online OpenStreetMap,

– baza materiałów budowlanych wzbogacona o materiały termoizolacyjne marki ISOVER.

Program ArCADia-TERMOCAD 7 jest wreszcie dostępny w dwóch wersjach: 32 i 64-bitowej. Wersja 64-bitowa gwarantuje większą wydajność aplikacji i umożliwia współpracę z 64-bitowym systemem ArCADia BIM.

Zintegrowany edytor graficzny TERMOCADIA pozwala za pomocą wybranych funkcji ArCADia BIM i ArCADia-ARCHITEKTURA tworzyć obiektowe, parametryczne modele budynków, na podstawie których zostaną wykonane obliczenia. Przekazywanie danych pomiędzy rysunkiem a oknem obliczeń odbywa się w obie strony i może być wykonywane wielokrotnie, bez utraty już wprowadzonych danych.

Wbudowany autorski edytor tekstowy ArCADia-TEXT pozwala na swobodną edycję raportów w formacie RTF. Użytkownicy, którzy nie posiadają programu Microsoft Word, nie muszą już osobno pobierać i instalować bezpłatnej ArCADia-TEXT na komputerze.

Posiadacze wersji PRO, oprócz audytów energetycznych i remontowych, mogą teraz także sporządzać obliczenia audytów efektywności energetycznej. Oprócz standardowych opcji docieplania przegród, wymiany stolarki, modernizacji systemów ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej, można teraz także ująć w obliczeniach oświetlenie wraz z jego modernizacją, a także wymianę urządzeń elektrycznych. Przygotowany został nowy wzór raportu z kartą audytu efektywności energetycznej, w którym podawane jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną, dodatkowo przeliczone na tony oleju ekwiwalentnego, oraz redukcja emisji dwutlenku węgla.

Z myślą o osobach sporządzających audyty w ramach regionalnych programów operacyjnych, został przygotowany również nowy raport „zestawienie przegród”, który zawiera przegrody uszeregowane według typów i kondygnacji, z podanymi powierzchniami i orientacjami względem stron świata oraz wykazem znajdujących się w nich otworów okiennych i drzwiowych.

Aby polepszyć współpracę z Centralnym rejestrem charakterystyki energetycznej budynków, oprócz dotychczasowej możliwości przesyłania sporządzonych świadectw bezpośrednio online z okna programu do rejestru, dodano także funkcję zapisu świadectw do plików w formacie XML, aby w przypadku braku połączenia z siecią można było zapisany plik XML dodać na swoje konto z innego komputera, który ma dostęp do internetu, lub zarejestrować świadectwo z innego stanowiska bez konieczności użycia w tym celu programu ArCADia-TERMOCAD.

Udostępniono także precyzyjną mapę online OpenStreetMap, która w sytuacji gdy budynek, dla którego chcemy wykonać obliczenia, znajduje się na pograniczu stref klimatycznych, ułatwi przypisanie budynku do właściwej strefy poprzez wskazanie jego dokładnej lokalizacji.

W bazie materiałów budowlanych został zamieszczony wachlarz produktów termoizolacyjnych marki ISOVER, co warto mieć na uwadze np. proponując docieplenie przegród w obliczeniach audytu.

Ufamy, że nowe funkcjonalności ułatwią pracę z programem i uczynią go jeszcze bardziej przyjaznym Użytkownikowi.

https://www.youtube.com/watch?v=in0j8nW5fFc