Oświetlenie w obliczeniach audytu

Audyt – modernizacja oświetlenia

Od wersji ArCADia-TERMOCAD 7, wybierając obliczenia audytu efektywności energetycznej, można w nich uwzględnić obliczenia i modernizację oświetlenia. Obliczenia zapotrzebowania energii na cele oświetlenia można wykonać jedną z czterech metod:

– szczegółową na podstawie mocy opraw (wyliczany wskaźnik LENI wg normy PN-EN 15193),

– szczegółową na podstawie natężenia i skuteczności oświetlenia (wyliczany wskaźnik LENI wg normy PN-EN 15193),

– uproszczoną na podstawie wymiany opraw oświetleniowych (metoda z rozp. MG z 10.08.2012 r.),

– uproszczoną na podstawie wymiany źródeł światła (metoda z rozp. MG z 10.08.2012 r.).

W ramach modernizacji można zaproponować bardziej energooszczędne źródła światła, a także inne źródło energii elektrycznej, np. zamiast energii elektrycznej z sieci, produkowanej z węgla, zastosować zieloną energię z ogniw fotowoltaicznych lub z energii wiatrowej, co wpłynie na zmniejszenie energii pierwotnej i redukcję emisji dwutlenku węgla.