Współczynnik U dla podłogi na gruncie wg PN-EN 12831 i PN-EN 13370

Dla podłogi na gruncie Uequiv  wg PN-EN 12831 wynosi 0, 20, a wg PN-EN 13370 wsp. U podłogi wynosi  0,21.

Różnica wynosi około 0,015, co coznacza, że do porównania z warunkami technicznymi  na drugiej stronie świadectwa energetycznego powinno się podać wartość  Uequiv,  a nie Uc obliczone wg normy 12831. Wynika to z faktu, że norma PN-EN 13370 jest normą podstawową, czyli normą wzorcową.  Natomiast norma PN-EN 12831 jest w tym przypadku ( dla obliczeń współczynnika U dla podłogi na gruncie) normą mniej dokładną, opartą o przybliżone algorytmy obliczeń.